Globaclean® desinfiointiliuos 1L

15,90

Varastossa

Kuvaus

Globaclean® on kustannustehokas, erinomaiset orgaanisen lian puhdistusominaisuudet omaava aldehyditon, fenoliton ja klooriton puhdistus- ja desinfiointiaine instrumenttien korkeatasoista desinfektiota, sterilointia edeltävään pesuun ja desinfiointiin. Sopii käytettäväksi ultraäänipesurissa tai liuotusaltaassa.

Lisäksi tuote täyttää elintarviketeollisuuden, kauneudenhoitoalan ja muiden alojen viranomaisvaatimukset.

KÄYTTÖ

Valmista tiivisteestä ja puhtaasta vedestä käyttöliuos vaikutusajan mukaan (ks. taulukko). Aseta osiin puretut instrumentit kannella suljettavaan käyttöliuoksella täytettyyn liotusastiaan. Tarkista, että koko välineistö on liuoksen peitossa. Vaikutusajan jälkeen huuhdo instrumentit juoksevalla vedellä (vähintään juomaveden laatuisella) tai steriilillä vedellä ja kuivaa nukattomalla liinalla tai kertakäyttöisillä paperipyyhkeillä (älä laita kuivumaan ilmaan). Instrumentteja/tarvikkeita ei ole suositeltavaa pitää liuoksessa yli vaikutusajan.

VAROITUS!

Haitallista nieltynä. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Erittäin myrkyllistä vesieliöille. Käytä suojakäsineitä/silmiensuojainta. Vältettävä päästämistä ympäristöön. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. Huuhdo suu. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä. Riisu saastunut vaatetus. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin.

KOOSTUMUS

didekyylidimetyyliammoniumkloridi, natriumkarbonaatti, isotridekanolietoksylaatti, natriummetasilikaatti, trinatrium-nitrilotriasetaatti

pH 12